Postboks 6740
St. Olavsplass, N-0130 Oslo

e-post: krom@krom.no
tel: 22 36 21 87

 

Artikler


February 2013

05.02.13  
Feil om kriminalreform

05.02.13  
Annen helsestandard for fanger

05.02.13  
Fremtidens fengsler: Klassesamfunn og segregering?


January 2013

22.01.13  
Ny tid. Ny inspirasjon

18.01.13  
Tom stol


November 2012

18.11.12  
HØRINGSUTTALELSE: INFOFLYTUTVALGETS RAPPORT

01.11.12  
KRIMINALISERING AV FORBEREDELSE TIL TERRORHANDLING, UTVIDET ADGANG TIL TVANGSMIDDELBRUK, OG ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 § 60a


August 2012

30.08.12  
Mer rettspsykiatri?


January 2012

16.01.12  
Rettsstatens mørke rom


November 2011

17.11.11  
Straffens tid, rom og stoff

17.11.11  
Råskinnskulturell fagkritikk


July 2011

19.07.11  
FENGSEL FOR BARN?


March 2011

28.03.11  
Mer om Datalagringsdirektivet


January 2011

13.01.11  
Varsleren fra fengselet


September 2010

23.09.10  
Sosialt fengselsarbeid – en utopi?


August 2010

25.08.10  
Folks holdninger til straff og straffenivå

04.08.10  
Fanger nektes tilgang til beskyttelse mot blodsmitte


April 2010

13.04.10  
DATALAGRINGSDIREKTIVET

11.04.10  
Et umettelig system


January 2010

21.01.10  
Historien – fra vernelag til statlig inkorporering og økt kontroll

13.01.10  
KONTROLLUTVIKLINGEN I RETNING AV FORVARINGSREGIMET DATASKANDALEN, PERSONVERN OG LÆRDOMMER


November 2009

04.11.09  
Kan farlighet forutsies?

04.11.09  
Dømt til psykiske problemer?


July 2009

22.07.09  
Ikke bygg ungdomsfengsler


June 2009

10.06.09  
En justisminister foran Stortingsvalget


April 2009

07.04.09  
Utvidelse av virkeområdet for særreaksjoner for utilregnelige


March 2009

03.03.09  
Straff som knirker


January 2009

22.01.09  
HØRINGSUTTALELSE FRA KROM – NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM


December 2008

18.12.08  
KROM om kriminalomsorgmeldingen


October 2008

22.10.08  
Bruk ikke ungdomsfengsel!


August 2008

08.08.08  
THE ABOLITIONIST STANCE


June 2008

25.06.08  
Utestengelsen opphevet

21.06.08  
En kilde til forbedring?

21.06.08  
Statsadvokaten banaliserer alvorlige spørsmål

21.06.08  
Du er rette vedkommende, justisminister!

09.06.08  
Nordnorske legers vurderinger av soningsdyktighet

03.06.08  
Hvem vokter vekterne?

03.06.08  
40 år med KROM

03.06.08  
Vaktbikkja KROM LEVER